Počet prenesených predmetov

Mal by som otázku ohľadom počtu predmetov, ktoré si môžem preniesť, či si môžem preniesť aj všetky predmety.

 

ODPOVEĎ

Dobrý deň,

ďakujeme za vašu otázku. Podľa čl. 12 Smernice č. 209 Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žilina je stanovené, že referát pre vzdelávanie uzatvorí príslušný rok štúdia študentovi, u ktorého súčet počtu kreditov za predmety absolvované v danom roku štúdia nie je menší ako 30 kreditov v dennej forme štúdia a 24 kreditov v externej forme štúdia.

Nie je teda dôležitý počet predmetov, ale počet kreditov, ktoré jednotlivé predmety majú. 

 

Katarína Valášková

prodekan pre vzdelávanie FPEDAS

Kategória podnetu

iné

Dátum vytvorenia podnetu

01. február 2023

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421/41/513 30 50

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

Užitočné odkazy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov