Predmet XX

Dobrý deň, pán dekan, máme problém s vyučujúcim na predmete XXXXX, nakoľko realizovaná výučba nekorešponduje s požiadavkami prednášajúceho. Nevyhovuje nám súčasný systém výučby, nekreslíme grafy, ktoré sú potrebné na skúšku, častokrát si máme pripraviť prezentácie z učiva, ktoré ešte neboli odprednášané a nerozumieme danému učivu. 

 

ODPOVEĎ

Dobrý deň, ďakujeme, že ste nás informovali o vašom probléme.  Uvedená informácia bola posunutá garantovi študijného programu, garantovi predmetu a vedúcemu príslušnej katedry za účelom zjednania nápravy s vyučujúcim.

S pozdravom,

 

Katarína Valášková, prodekan pre vzdelávanie FPEDAS

 

Kategória podnetu

sťažnosť na vyučujúceho

Dátum vytvorenia podnetu

22. marec 2023

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421/41/513 30 50

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

Užitočné odkazy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov